Så byter du elleverantör

Det är i grunden väldigt enkelt att byta elleverantör. Ofta handlar det bara om ett telefonsamtal eller ett par knapptryckningar på datorn. Men var noga med hur ditt befintliga avtal ser ut. Om du har ett bundet fastpris-avtal kan du tvingas betala en onödig brytavgift om du tecknar ett nytt innan det gamla har gått ut.

Fri att välja

Det finns ingen lag som tvingar elhandelsbolagen att kontrollera om du redan har ett avtal. Det är alltså ganska vanligt att elkunder råkar ut för brytavgifter. Om du har rörligt elpris löpande kan du byta elleverantör när som helst, men observera att vissa elbolag har till exempel "rörligt avtal tre månader". Då innebär det att du är låst och behöver vänta. Enda undantaget är en flytt. Då kan du oftast byta till ett annat avtal.

Bundet avtal

Avtalsfrihet råder, men du är också skyldig att hålla det du avtalat. Det gäller även inom elbranschen. Är avtalet således tecknat på tre år och är nytt, är det bara att vänta tills det har tagit slut. Håll även koll på de uppsägningstider som anges. Det ska också vara samma person som står för nätavgiften som står för själva elkostnaderna till en fastighet. Det går inte att låta två olika personer stå för var sin del. Tänk på att även ett rörligt prisavtal kan vara bundet över tid. Titta alltid igenom avtalshandlingarna innan du försöker göra ett byte.

Vid flytt

Om du planerar att flytta är det hög tid att kontakta el- och nätbolaget. De vill ha information om flytten senast en månad innan själva överlåtelsen av bostaden. Om du missar detta finns det en risk att du får betala för den nya bostadsinnehavarens elförbrukning under en tid. Det är en helt onödig kostnad. I och med flytten har du också möjlighet att byta elbolag och avtalsform. Passa på att gå igenom vad som är möjligt och vilket bolag och avtal som passar dig bäst.

Det nya bolaget sköter mycket

Den som har rörligt utan fast avtalstid eller tillsvidarepris kan få sitt nya elbolag att ta hand om elförsörjningen inom fjorton dagar. Elbolagen gör vanligtvis kundbyten vid månadsskiftet. För att de ska klara av att leverera el en på rätt sätt behöver de minst fjorton dagars aviseringstid. Elbolagen kan oftast hjälpa till med att hitta uppgifter om ditt anläggnings-id. Vid kontakt med bolaget kan du också be dem att undersöka vilka eventuella bindningstider du har, om du själv inte har total koll.

Den information som behövs

För att kunna byta elbolag måste den nya leverantören veta vart de ska leverera elen. Därför behövs alltid områdesid och anläggningsid. Dessa uppgifter finns på de fakturor som det gamla elbolaget skickar ut. Områdesid anges i form av tre bokstäver. Det motsvarar ofta den ort som anläggningen ligger i. Anläggningsid kallas också för EAN-kod eller EAN-nummer. Det består av en 18 siffror lång kod som anger en unik anläggning – din.

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer