Så byter du elleverantör

Idag är det enklare än någonsin att byta elleverantör. Ofta handlar det bara om ett telefonsamtal eller ett par knapptryckningar på datorn för att genomföra själva bytet. Det gäller de personer som inte har tecknat ett längre avtal. Den som däremot har bundit upp sig till ett prisavtal, får vackert vänta tills avtalet löper ut.

Fri att välja

Den som har tillsvidarepris eller rörligt elpris kan fritt välja elleverantör. Då ska en anmälan om ändring av elleverantör anmälas senast den femtonde i månaden innan det nya avtalet ska gälla. Den som har ett fastprisavtal är däremot bunden till detta avtal så länge det är gällande. Enda undantaget är en flytt. Då finns alltid möjligheten att byta till ett annat avtal.

Bundet avtal

Det finns som alltid en hake vid bytet. Om du tecknat ett avtal på en viss tid för ett elbolag är det som gäller. Avtalsfrihet råder, men du är också skyldig att hålla det du avtalat. Det gäller även inom elbranschen. Är avtalet således tecknat på tre år och är nytt, är det bara att vänta tills det har tagit slut. Håll även koll på de uppsägningstider som anges. Det ska också vara samma person som står för nätavgiften som står för själva elkostnaderna till en fastighet. Det går inte att låta två olika personer stå för var sin del. Tänk på att även ett rörligt prisavtal kan vara bundet över tid. Titta alltid igenom avtalshandlingarna innan du försöker göra ett byte.

Vid flytt

Om du planerar att flytta är det hög tid att kontakta el- och nätbolaget. De vill ha information om flytten senast en månad innan själva överlåtelsen av bostaden. Om du missar detta finns det en risk att du får betala för den nya bostadsinnehavarens elförbrukning under en tid. Det är en helt onödig kostnad. I och med flytten har du också möjlighet att byta elbolag och avtalsform. Passa på att gå igenom vad som är möjligt och vilket bolag och avtal som passar dig bäst.

Det nya bolaget sköter mycket

Om du hittar ett nytt elbolag du hellre vill vara kund hos är det bara att kontakta dem. De är måna om att få nya kunder och kommer säkerligen att ta hand om hela överflyttningen åt dig. Däremot vill de nog ofta veta vilket elområde du tillhör för att ge ett aktuellt pris. Det kan skilja sig en del beroende på var du bor. Om du har ett fast avtal som håller på att löpa ut, avslutar de avtalet enligt de regler som gäller. Den som har rörligt utan fast avtalstid eller tillsvidarepris kan få sitt nya elbolag att ta hand om elförsörjningen inom fjorton dagar. Elbolagen gör vanligtvis kundbyten vid månadsskiftet. För att de ska klara av att leverera el en på rätt sätt behöver de minst fjorton dagars aviseringstid.

Den information som behövs

För att kunna byta elbolag måste den nya leverantören veta vart de ska leverera elen. Därför behövs alltid områdesid och anläggningsid. Dessa uppgifter finns på de fakturor som det gamla elbolaget skickar ut. Områdesid anges i form av tre bokstäver. Det motsvarar ofta den ort som anläggningen ligger i. Anläggningsid kallas också för EAN-kod eller EAN-nummer. Det består av en 18 siffror lång kod som anger en unik anläggning – din.

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka epost

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer