Bidrag – vilka kan jag använda mig av?

Bidrag till installationer av el- och värmelösningar är ett sätt för staten att uppmuntra till en snabbare samhällsomställning till energismarta och klimatsmarta alternativ. Bidragen är ofta tidsbestämda och var och en som vill nyttja dem måste ansöka om detta på en särskild blankett till en speciell myndighet. Tyvärr har flera av de större, riktade stöden för eluppvärmda hus tagits bort. Istället ses kanske rotavdraget som en möjlig väg att gå?

Rotavdraget

För alla typer av arbeten och installationer för värme och el finns möjligheten att nyttja rotavdraget. Rotavdraget ger möjlighet att dra av 50 % av kostnaden för ett arbete som sker i anslutning till eller i ett hus. Arbetet måste, för att vara rotavdragsgillt, utföras av ett företag som har en f-skattsedel. Det är också de som tar hand om själva processen med att få detta avdrag, utifrån kontakten med kunden. Beloppet anges på själva fakturan.

Vem och hur mycket

Rotavdraget är ett avdrag som alla husägare och lägenhetsinnehavare med inkomster från anställning kan nyttja, till ett belopp om maximalt 50 000 kr. Beloppet gäller per ägare. Om det finns flera ägare får var och en nyttja rotavdraget fullt ut. Ett krav är dock att huset eller lägenheten anses som den egna permanentbostaden. Det går heller inte att få mer avdrag än vad som skulle ha betalats i skatt för ett kalenderår. Den som har låga inkomster kan därför inte nyttja rotavdraget fullt ut, utan det krävs en inkomst på runt 25 000 (beroende på skattesatsen i kommunen) för att kunna ta del av hela rotavdraget. Om du är osäker på hur mycket rotavdrag som är möjligt att ta ut är det alltid bäst att ta kontakt med skatteverket direkt. Du blir återbetalningsskyldig om du drar av för mycket i rotavdrag.

Solenergi

Under en längre tidsperiod har staten bidragit med en del av den kostnad som är förenat med att köpa solcellspaneler för värmeutvinning alternativt elframställning. Statsbidraget är ganska högt och ligger för närvarande på 60 % av kostnaden. Men det gäller att vara på alerten. Det nuvarande bidraget upphör den sista december år 2011. Därefter är det inte klarlagt huruvida det kommer att utgå något bidrag för solcellspaneler alls, eller om det kommer att finnas någon ny form av bidrag att få. För att få bidraget behöver en ansökan skickas till Länsstyrelsen i det område där du bor.

Byte från direktel

Den som vill byta bort sin dyra eluppvärmning i huset har tidigare fått bidrag för detta. Bidraget upphörde dock år 2011. Det delades ut till fastighetsägaren för att välja ett alternativ till el som värmekälla och handlade bland annat om att sätta in ett vattenburet uppvärmningssystem som till exempel bergvärme. Det gick alltså inte att få bidraget för installation av till exempel en luft/luftvärmepump. Och, som nämndes, har bidraget nu upphört.

Följ oss på Facebook

Följ oss gärna på Facebook.

Kontakta oss

Skicka e-post

Sociala medier: Facebook, Twitter

Tjänster

El.se är en gratis anbudstjänst som inte är bindande. Låt bolagen tävla om att ge dig det bästa elavtalet.

El privat

El företag

Städer